Information om nye regler for behandling af personoplysninger

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organi­sationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

De nye regler har også betydning for dig som opsparer i Hærens Konstabel- og Korporalforening Pensionsfond. Kort fortalt betyder det, at du fremover skal have mulighed for at få bedre overblik over de oplysninger, vi har om dig.

Hvilke oplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til?

For at kunne give dig de produkter og services, du har hos os, registrerer vi for eksempel dit navn, adresse, CPR-nummer og som regel også oplysninger om dit ansættelsesforhold.

Vi bruger også dine personoplysninger til at kunne rådgive dig bedst muligt - for eksempel om du sparer nok op til pension.

Du skal ikke gøre noget

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler. Vi træffer de relevante

forholdsregler, der skal til for at beskytte dine personoplysninger i overensstem­melse med lovgivningen.

Vil du vide mere om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du få mere

information ved kontakt til vores administration på 55 47 11 25 alternativt 21 27 00 14.