Ledelse og styring

Med henblik på at samle og synliggøre grundlaget for arbejdet i Fondene, har bestyrelsen udarbejdet en samlet beskrivelse med fondenes forretningsmodel, investeringsstrategi, tilsyn samt forvaltning og administration.

Dokumentet; Principper, regler og vejledning for gennemførelsen af arbejdet i HKKF Fonde med tilhørende bilag danner grundlag for det daglige arbejde i fondene.

Dokumenterne vil blive opdateret årligt eller efter behov.