Fondens bestyrelse

HKKF Fondes bestyrelse består af fem medlemmer: Formanden og et bestyrelsesmedlem, begge udpeget af Forsvarsministeriet, foruden næstformanden og to repræsentanter, som vælges på Fondenes repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen består af: Formand Johnny Rahbek Thomsen, næstformand Michael Høy Nedergaard, næstformand, Marianne I. Larsen, Michael M. Olesen og Anette Nielsen.