Repræsentantskabsmøde 2018

HKKF Pensionsfond gennemførte sit ordinære repræsentantskabsmøde onsdag 14. november 2018 i Kolding på Hotel Comwell.

Som supplement til den skriftlige beretning gennemgik Formand Johnny R. Thomsen formuesituationen i fondene og beskrev desuden den anspændte situation på aktiemarkedet, der har ført til markant lave afkast i 2018. Fonden vil uagtet fastholde den udgivne investeringsprofil.

I Fonden øges antallet af hvilende konti markant (konti hvor til der ikke længere indbetales). Formanden anbefalede at repræsentantskabet orienterer klubberne om at overføre deres indestående til andet pensionsinstitut alternativt udbetale konti med indestående på kr. 16.824 og derunder.

Formanden beskrev desuden den meget beklagelige situation som www.pensionsinfo.dk havde afstedkommet. Mere end 4 måneder, hvor kontohavere ikke har kunnet se deres data. Formanden beklagede og håbede ikke at en lignende situation ville opstå.

Fonden står overfor en ikke ubetydelig investering i forbindelse med opdatering af vores IT-platform. Nuværende program er ikke længere tidssvarende, hvorfor det undersøges, hvilke muligheder der byder sig. Det er Fondens intention at fremkomme med en løsning først i det nye år.

Beretninger, oversigt over valg samt regnskaber kan ses på http://www.hkkffonde.dk/om-fondene/repræsentantskab/