HKKF Fonde skifter fra Nordea til Sampension

HKKF Fonde har med effekt fra den 1. januar 2020 indgået aftale med Sampension om at varetage investeringer af fondenes pensionsmidler og den daglige servicering og rådgivning af fondenes medlemmer.

Med den nye aftale ser vi frem til at kunne forbedre og fremtidssikre serviceringen og pensionsrådgivningen for fondenes medlemmer. Din pensionsordning fortsætter uændret med de dækninger og vilkår, som du har i dag.

Du vil i den kommende tid modtage brev fra HKKF Fonde med nærmere information om samarbejdsaftalen med Sampension og hvad denne betyder for dig. Der vil ligeledes tilgå information fra Sampension.

HKKF Fonde vil på et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 13. november orientere nærmere om samarbejdsaftalen med Sampension og hvilke muligheder, den åbner op for. Der vil efterfølgende blive gennemført orienteringsmøder på hærens garnisoner om, hvad aftalen betyder for det enkelte medlem.

Med flytningen af samarbejdsaftalen til Sampension ved årsskiftet, kan der for en periode forekomme driftsforstyrrelser i forbindelse med opdatering af egen opsparing, et forhold vi søger minimeret mest muligt gennem grundig forberedelse og test fra oktober og frem.

Såfremt du har spørgsmål til skiftet af pensionsselskab, er du velkommen til at kontakte fondenes Administrationschef Eddie Allan Nielsen på telefon 21 27 00 14 eller ean@hkkf.dk.