Tjenestemandspension

Din tjenestemandspension beregnes på baggrund af din pensionsgivende løn:

  • Lønskalatrin (Det løntrin, som du får på pensioneringstidspunktet)
  • Pensionsalder (Det antal år du har været ansat (nedrundet til hele år), dog tidligst fra det 25. år. Et års ansættelse på fuld tid svarer til et års pensionsalder. Ved ansættelse på nedsat tid optjenes pensionsår tilsvarende nedsat)

Tjenestemandspensionen omfatter

  • Alderspension. Er livsvarig
  • Invalidepension. Har samme størrelse som alderspension. Udbetales hvis arbejdsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder
  • Ægtefællepension. Udgør 70 procent af alderspension og udbetales til din ægtefælle, hvis du dør. 
  • Børnepension. Udbetales til dine børn frem til de fylder 24. år hvis du dør, og udgør 20 procent af alderspension

Tjenestemandspension udbetales løbende fra pensionering og er en livsvarig ydelse.

Skemaer

Nedenfor kan du downloade skemaer, hvor du kan se, hvor meget du får i tjenestemandspension i "nutidskroner". Satserne er er gældende fra 1. oktober 2019. 

Du kan downloade skema for ufaglærte her (Skalatrin 20 side 43) 

Du kan downloade skema for faglærte her (Skalatrin 26, side 49) 

Sådan læser du skemaerne

For at finde det beløb, der gælder for dig, skal du:

  • Vælge skemaet faglært eller ufaglært
  • I kolonnen "pensionsalder" finder du det antal pensionsår, du har sparet op til tjenestemandspension. Vær opmærksom på, at du eventuelt kan få tillagt ekstra pensionsår, når du går på pension.

Da den pligtige afgangsalder for tjenestemænd i forsvaret er lavere end folkepensionsalderen, er der to kolonner med beløb:

  • Første kolonne (Under folkepensionsalder) kan du se, hvor meget du får i tjenestemandspension, når du afgår fra forsvaret, før du kan få folkepension. Da den pligtige afgangsalder er lavere end folkepensionsalderen, får du et udligningstillæg oveni tjenestemandspensionen frem til du når folkepensionsalderen.
  • I anden kolonne (over folkepensionsalder) kan du se, hvor meget du får i tjenestemandspension, når du når folkepensionsalderen og udligningstilægget bortfalder. Ud over din tjenestemandspension vil du som reglerne er i dag også kunne få folkepension eller folkepensionens grundbeløb (afhængig af den samlede husstandsindkomst).

» Du finder den aktuelle "lov om Tjenestemandspension" på moderniseringsstyrelsens hjemmeside.