Pensionsgivende tillæg

Nogle tillæg er pensionsgivende. Det vil sige, at ud over din løn optjener du også pension af disse tillæg. Tilsammen kaldes denne pensionsopsparing for "Tillægspension" - og den administreres af HKKF Fonde.

I overenskomsten er det aftalt, at alle HKKFs medlemmer skal have et pensionsbidrag på 18 procent af militærtillægget. Det gælder dog ikke konstabler af reserven – herunder ansatte på reaktionsstyrkekontrakter (HRU) og lignende - som IKKE er omfattet af tillægspensionsordningen.

Derudover får du pension af dine funktionstillæg og af nogle månedlige tillæg.

Hvilke tillæg giver pension?

 • Militærtillæg
 • Funktionstillæg og kvalifikationstillæg

Derudover får du pension af eksempelvis følgende tillæg:

 • Funktionstillæg til rekrutteringshjælpere ved Forsvarets dag
 • Korporaltillæg
 • Kvalifikationstillæg til elektro- og elektronikmekanikere
 • Kvalifikationstillæg til forsyningsekspedienter
 • Kvalifikationstillæg til motormekanikere
 • Kvalifikationstillæg til våbenmekanikere
 • Tillæg til Livgardens Tambourkorps
 • Tillæg til vagthavende ammunitionsrydningskørere
 • Militærpolititillæg
 • Ulempetillæg til ammunitionsryddere på Aflandshage

Hvornår bliver den udbetalt?

Tillægspensionen frigives/udbetales løbende tidligst fra det fyldte 60. år.

Forlader du forsvaret inden du bliver pensioneret, kan den opsparede Tillægspension overføres til anden arbejdsgiverbaseret pensionsordning eller til lignende arbejdsmarkedspensionsordninger under andre forbund.

Spørgsmål?

Tillægspensionen administreres af HKKF Fonde.

Har du spørgsmål om din tillægspension - for eksempel hvor meget du har sparet op eller hvornår du kan få beløbet udbetalt, kan du kontakte HKKF Fondes Administration i Sampension.

Har du spørgsmål om hvorvidt et tillæg er pensionsgivende, skal du i stedet kontakte HKKF:
Michael Jensen
+45 51 50 90 02
mj@hkkf.dk