Langtidsansatte

Langtidstjeneste i forsvaret omfatter følgende pensionsordninger:

  • Overenskomstansatte, er omfattet af en Arbejdsmarkedspension af tillæg (militærtillæg samt funktions-og kvalifikationstillæg (forvaltes af HKKF Fonde).
  • Overenskomstansatte med Arbejdsmarkedspension (forvaltes af Sampension (1. januar 2019)) også kaldet "livrente".
  • Tjenestemandspension

Kapitalpension

Hvis du har været ansat til langtidstjeneste (45 eller 60 år) før 1. april 1991,har du været omfattet af HKKF kapitalpensionsordning. Denne ordning er stoppet og står som hvilende ordning, hvor der ikke længere indbetales til. Indestående kan være konverteret til en aldersopsparing hvor der er svaret skat.

Kapitalpension/aldersopsparing kan frigives til udbetaling når man fylder 60 år.

Frigivelse i utide

Du kan søge om at få frigivet dele af den opsparede pension, hvis du er i en økonomisk trængt situation. I så fald skal der udarbejdes en rapport af tjenestestedets socialrådgiver. Tjenestestedet skal påtegne rapporten og fremsende den til Forsvarets Personalestyrelse som træffer den endelige afgørelse.

Frigivelse af midler, opsparet efter 1. april 1995 kan ikke udbetales. 

En væsentlig betingelse for at få frigivet kapitalpension i utide er, at der vil ske en varig forbedring af dine økonomiske forhold. Såfremt Forsvarets Personalestyrelse godkender frigivelsen, vil du ikke selv få udbetalt pengene, idet eventuelle kreditorer først vil blive betalt.

Ved udbetaling i utide skal der endvidere betales 52 procent i afgift til staten.

Arbejdsmarkedspension

Din arbejdsmarkedspension forvaltes af Sampension (1. januar 2019). Det er arbejdsgiveren, der indbetaler til ordningen og bidraget udgør 12 procent af den pensionsgivende løn.

Hvem kan få og hvornår

Når du overgår fra 35-årskontrakt til langtidskontrakt, vil indbetalingen til din arbejdsmarkedspension (minipension) og bonus for korttidsansatte stoppe. Du vil i stedet for overgå til den kollektive overenskomstpension - arbejdsmarkedspensionen (livrenten).

Pensionen udbetales løbende fra pensionstidspunktet, og er en livsvarig ydelse. Den beskattes som lønindkomst, men vil du have den udbetalt, inden du fylder 60 år, vil den blive beskattet med 60 procent.

Forlader du forsvaret, før du fylder 60 år, kan dit indestående overføres til tilsvarende arbejdsgiverbaserede pensionsordninger.