Frivillig Ratepension

Frivillig indbetaling på ratepensionen

Hvad angår frivillig indbetaling på ratepension (arbejdsmarkeds- og tillægspension) via Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) til HKKF Administration i Nordea, Danish Investment Products, så har FRS og Nordea, Danish Investment Products oplyst, at pensionsfondens medlemmer kan supplere den nuværende ratepension ved indgåelse af en aftale om frivillig indbetaling med FRS og Nordea, Danish Investment Products. Det maksimale beløb der kan indbetales i 2019 er kr. 55.900.

Hent aftaleblanketten til frivillig indbetaling her.

Send blanketten udfyldt til FRS, som opretter den frivillig indbetaling.

Den månedlige indbetaling tilgår Nordea, Danish Investment Products og tilskrives ratepensionsordning.

Ratepensionsordningerne udbetales ved pensionering efter SKAT beskatningsregler.

Du kan også læse om de 10 mest stillede spørgsmål vedrørende pension og bonus.