Frivillig Ratepension

Frivillig indbetaling på ratepensionen

Hvad angår frivillig indbetaling på ratepension (arbejdsmarkeds- og tillægspension) via Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) til HKKF Administration i Sampension, så har FRS og Sampension oplyst, at pensionsfondens medlemmer kan supplere den nuværende ratepension ved indgåelse af en aftale om frivillig indbetaling med FRS og Sampension. Det maksimale beløb der kan indbetales i 2020 er kr. 57.200.

Hent aftaleblanketten til frivillig indbetaling her.

Send blanketten udfyldt til FRS, som opretter den frivillig indbetaling.

Den månedlige indbetaling tilgår Sampension og tilskrives ratepensionsordning.

Ratepensionsordningerne udbetales ved pensionering efter SKAT beskatningsregler.

Du kan også læse om de 10 mest stillede spørgsmål vedrørende pension og bonus.