Hyppigt stillede spørgsmål

 1. Hvad har jeg stående af bonus og pension?
  Svar: Du skal gå ind på Sampensions hjemmeside og logge på med dit NEM-ID. Du vil efterfølgende kunne se dine ordninger. Du vil endvidere også på www.pensionsinfo.dk kunne se dine ordninger og indestående. Bemærk bonus er ikke pension men en opsparingsordning, hvorfor bonus ikke optræder på oversigten i pensionsinfo.dk. Når du logger ind på Sampension med dit NEM ID vil du straks kunne se din saldo.
 2. Kan jeg få bonus udbetalt? Jeg er stadig ansat i forsvaret.
  Svar: Bonus kan udbetales, når man ikke længere er ansat i forsvaret, senest ved 35 år eller når man skifter ansættelsesform i forsvaret (eks. til langtidsansættelse eller anden organisation).   
  Bonus frigives automatisk af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) umiddelbart efter afsked eller ved overgang til anden ansættelsesform (langtidstjeneste).
  Man skal selv rette henvendelse til HKKF fonde Administration i Sampension for at få indestående udbetalt.
 3. Jeg har store sociale og/eller økonomiske problemer, kan jeg få frigivet min bonus? Jeg er stadig ansat i forsvaret.
  Svar: Hvis man har behov for udbetaling af bonus som følge af en velfærdstruende situation imens man er ansat på K35, skal man ansøge skriftligt med begrundelse for udbetalingen vedlagt evt. dokumentation som understøtter ansøgningen. Ansøgningen skal fremsendes til Veterancentret, som behandler sagen og træffer en afgørelse om hvorvidt det kan lade sig gøre. Se endvidere FPS HR-portal.
 4. Jeg har store sociale og/eller økonomiske problemer, kan jeg få frigivet min pension? Jeg er stadig ansat i forsvaret.
  Svar: Din pension kan normalt ikke udbetales før du opnår din pensionsalder. Ved tilkendelse af kvalificeret svagelighedspension eller ved tilkendelse af førtidspension kan pensionen udbetales ved fremsendelse af de sociale myndigheders trufne afgørelser til HKKF-fondene@Sampension.dk. 
  Kun pension indbetalt før 1. april 1995 kan udbetales ved særdeles velfærdstruende situationer. Der skal udarbejdes socialrapport.
 5. Jeg er ikke ansat i forsvaret, kan jeg få udbetalt min pension?
  Svar: Hovedreglen er at pensionen udbetales, når man går på pension og ikke før. HKKF pensionsordninger kan overføres til en tilsvarende pensionsordning i et andet pensionsinstitut eller bank under forudsætning af, at den ny ordning er underlagt de samme betingelser som HKKF pensionsordninger (arbejdsgiverfinansieret og med samme udbetalingsregler).
 6. Hvis jeg ikke er i forsvaret og mine pensioner er små, kan jeg få dem udbetalt?
  Svar: Hvis de indestående pensionsbeløb er under 17.352 kr. pt. og der ikke er indbetalt på pensionsordningerne de sidste 12 måneder, kan de udbetales mod en afgift til staten på 60 %.
  Anmodningen om udbetalingen sendes til hkkf-fonde@sampension.dk.
 7. Hvilke pensionsformer/ordninger har jeg?
  Svar: Er man ansat på korttidskontrakt, har man en arbejdsmarkedspension (også kaldet minipension) og en tillægspension (eks. militærtillægget). Begge er ratepensioner og er indsat på samme konto i Sampension.
  De udbetales ved pensionering, normalt over en periode på 10 år. Beløbet beskattes med den for på det tidspunkt gældende trækprocent.
  Er man ansat på langtidskontrakt har man en arbejdsmarkedspension, hvor arbejdsgiveren hver måned indbetaler et beløb til pensionsordningen. Pengene forvaltes af Velliv og er ikke en del af HKKF Pensionsfonde. Der udover indbetales til tillægspension som forvaltes af Sampension og er en del af HKKF pensionsfonde.
  Pensionen er en ”livrente”, dvs. at beløbet udbetales månedsvis, så længe man lever. Efterladte har ret til en enkepension resten af livet og børn har ret til børnepension til og med 18. år.
  Udbetalingerne beskattes med den gældende trækprocent. 
  Efter 10 års indledende ansættelse på langtidskontrakt (ansat senest 31. august 2014) tages der stilling af FPS til en ansættelse som tjenestemand. Tjenestemandspensionen udbetales løbende månedsvis så længe man lever. Herefter kan efterladte hustru eller mand samt evt. børn oppebære enkepension så længe man lever samt børnepension (indtil 18 år). Tjenestemandspensionen beskattes med gældende skattetrækprocent.
 8. Jeg er på kvalificeret svagelighedspension (nedsat erhvervsevne med 2/3) eller har fået tilkendt førtidspension (dokumenteret fra sociale myndigheder).
  Svar: I så fald kan pensionerne udbetales ved fremsendelse af dokumentation fra de sociale myndigheder til Sampension Tuborg Havnevej 14 2900 Hellerup eller på hkkf-fonde@sampension.dk
 9. Hvordan er forholdet mellem efterløn, pensioner og arbejdsløshedsunderstøttelse?
  Svar: Kontakt HKKFs A-kasse i Silkeborg. Ring eller send en mail. Deres telefonnummer og mailadresse finder du på HKKFs hjemmeside
 10. Kan jeg flytte min pension til et andet penge- eller pensionsinstitut og i så fald hvad koster det? Svar: Så længe du er omfattet af en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning ved HKKF fonde og fortsat modtager indbetalinger til denne, kan pensionen ikke overføres til et andet penge- eller pensionsinstitut.
  Så snart du ikke modtager indbetalinger på din pension ved HKKF fonde længere, vil det være muligt, at få flyttet din pensionsordning til en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning ved et andet penge- eller pensionsinstitut. Det er ikke muligt, at overføre sin pension til en frivillig pensionsordning.