Min Pension

Der findes flere former for pension, og når du forlader arbejdsmarkedet, vil du få pension forskellige steder fra.

Grundlæggende består det danske pensionssystem af tre søjler:

  • Lovbaseret pension som folkepension, førtidspension og ATP
  • Arbejdsmarkedspension er de pensioner, du har været omfattet af gennem dit arbejde
  • Private pensionsaftaler er ordninger, som du tegner, for eksempel i dit pengeinstitut

Som din fagforening forhandler HKKF blandt andet om dine bonus- og pensionsordninger, når vi forhandler ny overenskomst.

Du kan også finde mere på Pensionsinfo, hvor alle dine pensionsoplysninger samles. Her kan du blandt andet:

  • Få overblik over dine pensioner
  • Beregne efterløn og folkepension
  • Se hvor meget du får udbetalt som pension, hvis du mister arbejdsevnen

Klik her for at komme til Pensionsinfo

De pensionsformer du er omfattet af, afhænger som udgangspunkt af din ansættelsesform.

Der findes p.t. 3 ansættelsesformer som du kan være ansat efter.

Klik på nedenstående links (eller vælg i menuen ovenfor) for den ansættelsesform der gælder for dig, hvis du vil se de pensionsformer du automatisk er omfattet af.

Ansættelsesformer:

Frivillig ratepension

Ud over de pensionsformer du automatisk er omfattet af som følge af din ansættelsesform, findes der yderligere en pensionsordning som du selv kan tilvælge:

Denne skal du selv aftale med arbejdsgiver at du skal være omfattet af.

Du kan muligvis allerede være omfattet af denne, hvis du tidligere har haft en frivillig kapitalpensionsordning.

Flytning af pensionsordning

Hvis du i forbindelse med afgang fra forsvaret ønsker din pensionsordning flyttet til anden bank eller pensionsordning med samme vilkår for udbetaling, skal du gøre følgende:

Dit nye pensionsselskab eller bank skal udarbejde en overførselsanmodning (§41 anmodning) og sende den til HKKF-Fonde@sampension.dk. Husk dit kontonummer er dit Cpr.nr.

Kan jeg flytte min pension til et andet penge- eller pensionsinstitut og i så fald hvad koster det?

Så længe du er omfattet af en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning ved HKKF fonde og fortsat modtager indbetalinger til denne, kan pensionen ikke overføres til et andet penge- eller pensionsinstitut.
Så snart du ikke modtager indbetalinger på din pension ved HKKF fonde længere, vil det være muligt, at få flyttet din pensionsordning til en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning ved et andet penge- eller pensionsinstitut. Det er ikke muligt, at overføre sin pension til en frivillig pensionsordning.

Overflytning af ordning er gratis.