Bonus

Bonus er en ordning for ansatte til korttidstjeneste (K-35), som har forrettet tjeneste (inklusiv værnepligtig tjeneste) ved forsvaret i 18 måneder.

Når du er ansat til korttidstjeneste (K-35 kontrakt), og har forrettet 18 måneders tjeneste, oppebærer du bonus som udgør 10% af din basisløn før skat. Det er arbejdsgiver (forsvaret), der sørger for indbetaling af beløbet på din konto i HKKF Bonusfond.

Bonus beregnes og beskattes månedsvis. Beløbet indsættes i HKKFs Bonusfond og bliver først frigivet til udbetaling, når du forlader forsvaret eller overgår til langtidskontrakt.

Udbetaling af Bonus

"For at få bonus udbetalt, skal Sampension have en frigørelsesskrivelse. Desværre har det ikke været muligt for Sampension, hvor bonus nu er indestående, at få overleveret frigivelser fra før 1. januar 2020.

Du skal derfor selv anmode om en frigivelse på følgende måde med kontakt til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ( FRS):

  • Mail til FRS@mil.dk. I emnefeltet angives Frigivelse af bonus, HKKF. I teksten angives Cpr. nr. eller MA nr. Det er en sikker Mail
  • Telefonkontakt til FRS på 72 81 07 00, vælg løn.

FRS sender herefter en frigivelse til Sampension, som du så kan kontakte, når du vil have din bonus udbetalt.

Hjemsendes du efter 1. januar 2020 frigiver FRS automatisk til Sampension.

Husk lige at sidste lønkørsel skal være kørt for at du kan få bonus udbetalt.”

Når din bonus er frigivet skal du tage kontakt til pensionsrådgiver i Sampension. Her vil I kunne aftale detaljer vedrørende udbetaling. 

Frigivelse af bonus i utide

Frigivelse af bonus i utide, mens medarbejderen stadig er ansat på korttidskontrakt, kan kun ske ved særdeles velfærdstruende situationer. Der er tale om en absolut undtagelse.

Se bestemmelserne for ekstraordinær frigivelse af bonus på FPS HR-portal.

Download ansøgningsskema for ekstraordinær frigivelse af bonus her