Bonus

Bonus er en ordning for ansatte til korttidstjeneste (K-35), som har forrettet tjeneste (inklusiv værnepligtig tjeneste) ved forsvaret i 18 måneder.

Når du er ansat til korttidstjeneste (K-35 kontrakt), og har forrettet 18 måneders tjeneste, oppebærer du bonus som udgør 10% af din basisløn. Det er arbejdsgiver (forsvaret), der sørger for indbetaling af beløbet på din konto i HKKF Bonusfond.

Bonus beregnes og beskattes månedsvis. Beløbet indsættes i HKKFs Bonusfond og bliver først frigivet til udbetaling, når du forlader forsvaret eller overgår til langtidskontrakt.

Sådan får du udbetalt din bonus

Når din bonus er frigivet skal du udfylde nedenstående blanket, for at få udbetalt dit indestående. Hvis du ønsker at få oplyst din saldo, kan Nordea Danish Investment Products også hjælpe dig, på samme e-mail HKKF@nordea.com.

Blanket  til udbetaling af Bonus

Kontakt: Nordea, Danish Investment Products

HKKF@nordea.com alternativt 55471125

Frigivelse af bonus i utide

Frigivelse af bonus i utide, mens medarbejderen stadig er ansat på korttidskontrakt, kan kun ske ved særdeles velfærdstruende situationer. Der er tale om en absolut undtagelse.

Se bestemmelserne for ekstraordinær frigivelse af bonus på FPS HR-portal.

Download ansøgningsskema for ekstraordinær frigivelse af bonus her