Samling af nyttige links

Her på siden finder du en lille samling af links, hvorunder du kan læse mere om henholdsvis din pension, forsikringer, HKKF osv.

De samme links kan naturligvis også nås direkte fra menuen ovenfor.

HKKF - Giver adgang til forbundets hjemmeside med sidste informationer om adgang til personaleforhold, overenskomstforhold m.m.

FPS - HR portal - Denne side giver dig information om løn og pension samt adgang til bestemmelser vedrørende bonus i HKKF samt pensionsoverblik, pension for udsendt personel m.m.

Pensionsinfo - Giver et godt overblik over hvilke pensionsordninger og livsforsikringer du har. HKKF Fonde og de fleste andre pensionskasser og pengeinstitutter giver oplysninger til denne side. Log ind med NEM-ID.

Nordea Liv & Pension - Giver dig som nyttige informationer om pensionsforhold, afkast samt sidste nyt på pensionsområdet.

ATP (Arbejdsmarkedets Tillægs-Pension) - Kan oplyse dig omkring udbetaling af ATP ved pensionering, invaliditet og død. Dine indbetalinger samt forsikringsordninger finder du ved Log ind via nedenstående link (Borgerservice).

Lønmodtagernes dyrtidsfond (LD) - På denne hjemmeside har du mulighed for at læse overordnet om LD. Du kan også bestille et log in og se dit eget kontoudskrift, hvad du kan få udbetalt, skifte imellem puljer og meget andet. 

Tjenestemandspension - Her kommer du ind på personalestyrelsens hjemmeside. Du kan som tjenestemand få oplysninger om dine egne forhold. Log ind med NEM-ID

SKAT - Giver svar på de økonomiske love og regler. 

Borgerservice - Du kan finde oplysninger om pension og efterløn, ATP, pensionist i udlandet, skatteforhold, flytning, sundhed og meget mere. For kommende pensionister er der gode oplysninger at hente på denne side.

God læselyst!