Porteføljekommentar oktober 2019

Oktober viste sig at blive en rolig måned med en positiv undertone med stigende aktiekurser, men også svagt stigende renter. Udviklingen på de finansielle markeder var bl.a. understøttet af aftagende geopolitiske spændinger i forhold til handelsstriden mellem USA og Kina samt Brexit.

Hertil bidrog overraskende pæne indtjeningstal fra amerikanske virksomheder og en fortsat lempelig pengepolitik fra centralbankerne. Den amerikanske centralbank (Fed) sænkede således i oktober renten med 0,25 %-point, mens den europæiske centralbank (ECB) også i oktober har øget den pengepolitiske stimulans i form af opkøb af obligationer. Med de nuværende økonomiske udsigter skønner Fed, at der ikke kommer flere rentenedsættelser i den nærmeste fremtid. På lidt længere sigt kan pengepolitikken dog blive lempet yderligere, hvis situationen forværres betydeligt.

Porteføljen opnåede i oktober et samlet afkast på -0,02% mod et benchmarkafkast på -0,19%. Det samlede absolutte afkast blev trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 0,87%. Benchmarket for aktiedelen af porteføljen steg til sammenligning 0,25%. Den bedre performance skyldes primært god aktieudvælgelse indenfor dels de globale aktier og dels aktierne fra emerging markets.

Delporteføljen af obligationer opnåede i oktober et negativt afkast på 0,58%, hvilket var lidt lavere end benchmark, der gav -0,46%. Afkastet af delporteføljen med obligationer blev især trukket ned af de danske obligationer, der blev ramt af svagt stigende renter. Investeringen i hedgefonden Alpha 15 opnåede i oktober et positivt afkast på 0,30%. Den positive performance for totalporteføljen i oktober på 0,18%-point kan primært tilskrives aktieudvælgelse i delporteføljen med aktier, mens den taktiske allokering bidrog marginalt positivt.

Status for porteføljen ultimo oktober er et samlet afkast på 11,76%, hvilket er højere end benchmark, der har opnået 10,56%. Halvdelen af merperformance på 1,19%-point kan tilskrives papirudvælgelse, specielt indenfor delporteføljen med danske obligationer. Den anden halvdel af den samlede merperformance skyldes overvægten af aktier og obligationer fra emerging markets i forhold til danske obligationer gennem det meste af perioden.