Porteføljekommentar – November 2019 

November måned var præget af pæne aktiekursstigninger med bl.a. de amerikanske aktier i rekordhøje niveauer. De væsentligste årsager til den stigende appetit på aktier har været den fortsat lempelige linje fra centralbankerne, bedre end ventede nøgletal fra USA og Europa samt overvejende optimistiske toner i forhold til handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. 

I forhold til sidstnævnte har udmeldingerne fra USA og Kina gennem november været, at de to parter nu er tæt på den første delaftale. Eskalering af konflikten i Hong Kong gav i perioder anledning til turbulens på aktiemarkedet, da investorerne frygtede, at en optrapning og ikke mindst støtte fra USA ville skade de igangværende handelsforhandlinger.

Den stærke aktiemarkedsudvikling i november var endvidere understøttet af en fornuftig regnskabssæson for især amerikanske teknologiselskaber, hvor indtjeningsvæksten var bedre en forventet og forventninger til den kommende tid ikke så dystre som først antaget. Obligationsmarkederne var i den første del af november præget af pæne rentestigninger, da udmeldingerne i forhold til handelsforhandlingerne var mest positive, men de faldt noget tilbage som måneden skred frem.

November endte samlet set med mindre rentestigninger. Status for porteføljen ultimo november er et samlet afkast på 13,51%, hvilket er højere end benchmark, der har opnået 12,00%. Halvdelen af merperformance på 1,50%-point kan tilskrives udvælgelse, primært indenfor delporteføljen med danske obligationer, mens den anden halvdel af den samlede merperformance skyldes den taktiske allokering. Sidstnævnte inkluderer overvægt af aktier og højrenteobligationer samt hedgefonden i forhold til danske obligationer gennem det meste af perioden.

Porteføljen opnåede i november et samlet afkast på 1,57% mod et benchmarkafkast på 1,30%. Det samlede absolutte afkast blev trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 4,51%. Benchmarket for aktiedelen af porteføljen steg til sammenligning 4,03%. Delporteføljen af obligationer opnåede i november et negativt afkast på 0,21%, hvilket var lidt lavere end benchmark, der gav -0,14%. Afkastet af delporteføljen med obligationer blev især trukket ned af obligationerne fra emerging markets, der blev ramt af stigende renter. Investeringen i hedgefonden Alpha 15 opnåede i november et positivt afkast på 1,50%. Den positive performance for totalporteføljen i november på 0,26%-point kan primært tilskrives udvælgelse i delporteføljen med internationale aktier.