Porteføljekommentar maj 2019

Handelskrigen mellem USA og Kina samt fortsat afmatning i de økonomiske nøgletal vendte investorstemningen og satte aktiemarkederne under pres i maj. Derfor var der også en klar tendens til at de konjunkturfølsomme aktier klarede sig dårligst, mens mere defensive selskaber gav de bedste afkast.

Udviklingen på obligationsmarkedet var præget af fortsat faldende kernerenter, mens usikkerheden i forhold til handelskrig og afmatning gav sig også udslag i negative afkast indenfor flere af de mere risikobehæftede kreditobligationstyper.

Porteføljen opnåede i maj et samlet negativt afkast på 1,76%, hvilket var svagere end benchmark, der opnåede - 1,58%. Det samlede absolutte afkast blev især trukket ned af delporteføljen med aktier, der faldt 4,63%. Dette var imidlertid bedre end benchmark, målt ved MSCI´s verdensindeks, der faldt 5,21%.

Aktieporteføljens bedre performance skyldes primært andelen af stabile og defensive selskaber, der faldt mindre end resten af markedet. Delporteføljen af obligationer opnåede et samlet positivt afkast på 0,25%. Det højeste afkast blev modsat de foregående måneder opnået i de mindre risikobehæftede danske obligationer, der som følge af rentefald gav et positivt afkast på 0,78%. High yield obligationerne realiserede et negativt afkast på 1,26%, mens delporteføljerne med europæiske investmentgrade obligationer og emerging markets obligationer opnåede marginalt negative afkast. Hedgefonden var ramt af den negative markedsstemning og opnåede i maj et negativt afkast på 2,91%.

Den relative performance for totalporteføljen var i maj samlet set negativ med 0,17%-point. Performance var positiv påvirket af merperformance indenfor delporteføljen af internationale aktier, men overvægt af aktier og high yield obligationer på bekostning af danske obligationer trak i modsat retning.

Status ultimo maj for porteføljen er et samlet afkast på 6,88%, hvilket er højere end benchmark, der har opnået 6,36%. Den taktiske asset allocation med overvægt af aktier og højrenteobligationer på bekostning af danske obligationer har i perioden bidraget positivt til performance, mens den relative performance indenfor delporteføljen af aktier bidrog negativt. Den bedre relative performance indenfor delporteføljen med obligationer bidrog samlet set positivt til den relative performance for den samlede portefølje.