Porteføljekommentar juni 2019

Efter en sur maj måned på de finansielle markeder for især aktier og højrenteobligationer ændrede stemningen sig i juni til det bedre, idet centralbankerne i USA og Europa mere end indfriede investorernes forventninger om at lempe pengepolitikken yderligere.

Med til at understøtte den positive stemning var meldinger fra USA og Kina i forbindelse med G20-topmødet, der gav håb om en snarlig ende på den langvarige handelskonflikt, og dermed lysere udsigter for den globale økonomi.

Porteføljen opnåede i juni et samlet afkast på 1,93%, hvilket var på niveau med benchmark, der opnåede 1,92%. Det samlede absolutte afkast blev især trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 3,27%. Afkast var lidt svagere end benchmark, målt ved MSCI´s verdensindeks, der steg 4,25%. Aktieporteføljens lavere performance skyldes primært andelen af stabile og defensive selskaber, der steg mindre end resten af markedet. Delporteføljen af obligationer opnåede et samlet positivt afkast på 1,08%. Det højeste afkast blev opnået delporteføljen med emerging markets obligationer, efterfulgt af high yield og investment grade obligationer.

De danske obligationer opnåede et afkast på 0,54%. Sidstnævnte var noget bedre end benchmark som følge af overvægt af konverterbare realkreditobligationer. Hedgefonden Alpha 15 havde med et afkast på 2,74% også en god måned. Status for 1. halvår for porteføljen er et samlet afkast på 8,94%, hvilket er højere end benchmark, der har opnået 8,40%. Merperformance på 0,54%-point skyldes især papirudvælgelsen indenfor danske obligationer, men også den taktiske asset allocation med overvægt af aktier og højrenteobligationer på bekostning af danske obligationer har bidraget positivt.