Porteføljekommentar juli 2019

Aktier forsatte med at stige i juli måned som følge af bedre end ventet indtjening og fortsat bløde toner fra centralbankerne. Geopolitik er fortsat den største risiko for markedet og økonomien. Global vækst er stadig på niveauer omkring trend, men afmatningen fortsætter. Der er betydelige risici til opsvinget, særligt udenfor USA. FED leverede som ventet deres første rentenedsættelse i 11 år, men en skuffende markedsreaktion understreger, at meget allerede er indpriset, og centralbanker har svært ved at løfte aktier alene.

 Porteføljen opnåede i juli et samlet afkast på 1,62%, hvilket var en smule bedre end benchmark, der opnåede

1,29%. Det samlede absolutte afkast blev især trukket op af delporteføljerne med aktier og alternativer, der steg henholdsvis 3,12% og 1,77%. Benchmarkafkast for aktiedelen af porteføljen steg til sammenligning 2,84%.

 Aktieporteføljens bedre performance skyldes primært andelen af internationale aktier, der steg mere end resten af markedet, mens Emerging Market og Globale udbytteaktier steg noget mindre. Emerging Market aktierne klarede sig dog bedre end deres benchmark, MSCI Emerging Market.

Delporteføljen af obligationer opnåede i juli et afkast på 0,74%, hvilket var bedre end benchmark, der opnåede 0,29%. Delporteføljen med obligationer blev primært trukket op af Emerging Market og Investment Grade obligationer, der opnåede afkast på henholdsvis 0,99% og 1,52%. De danske obligationer opnåede et afkast på 0,60% til sammenligning med deres benchmark på 0,22%.

Den relative performance for totalporteføljen var i juli samlet set 0,34%-point. Performance var positivt påvirket af merperformance indenfor alle tre aktivklasser værende Aktier, Obligationer og Alternativer.

Status for porteføljen efter årets første 7 måneder er et samlet afkast på 10,71%, hvilket er højere end

benchmark, der har opnået 9,79%. Samlet en merperformance på 0,92%-point.