Porteføljekommentar januar 2019

Efter den voldsomme markedsuro i december var der positiv udvikling på de finansielle markeder i januar. Amerikansk pengepolitik var den primære årsag bag den fornyede risikovillighed. Mere dueagtige signaler fra den amerikanske centralbank har skabt en tro på, at man kan undgå dominoeffekter mellem markedsuro og realøkonomien.

Skiftet til en mere positiv stemning på markederne i januar var markant, og skete på trods af at den globale vækst er havnet i modvind. Alle de større regioner oplever p.t. en vækstafmatning i mere eller mindre grad. I den største region, nemlig USA, er den positive effekt af finanspolitiske tiltag som skattenedsættelser og budgetaftaler aftagende, om end den fortsat vil kunne mærkes resten af året.

Porteføljen opnåede i januar et samlet afkast på 3,76%, hvilket var noget bedre end benchmark, der opnåede 3,21%. Det samlede absolutte afkast var især trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 7,48%. Dette var på niveau med benchmark, der steg 7,43%. Delporteføljen af obligationer oplevede også en positiv måned, idet det samlede afkast var på hele 1,39%.

De højeste afkast blev opnået i de mere risikobehæftede obligationstyper, med obligationer fra emerging markets som dem der med et afkast på 4,66% klarede sig bedst. Det næsthøjeste afkast blev opnået i delporteføljen med europæiske high yield obligationer, der opnåede 2,51%. Delporteføljen bestående af Investment Grade obligationer klarede sig også godt med et afkast på 1,17%. De danske obligationer opnåede i januar pæne 0,89%, mens hedgefonden Nordea 1 – Alpha 15 tog revanche med 4,66% efter at have haft udfordringer i december.

Den relative performance for totalporteføljen var i januar især positivt påvirket af god performance og allokering til de mere risikobehæftede obligationer fra emerging markets, high yield obligationer samt hedgefonden.