Porteføljekommentar februar 2019

Medvinden på de finansielle markeder i januar fortsatte i februar. Som i januar var stigningerne funderet i primært to forhold, nemlig 1) den dueagtige retorik fra centralbankerne, primært FED (den amerikanske centralbank), og 2) optimisme vedrørende en handelsaftale mellem USA og Kina. Svage vækstindikatorer for den globale økonomi og geopolitiske bekymringer (bl.a. Brexit) trak i modsat retning, og stigningerne for de mere risikobehæftede aktiver var da også noget mindre i februar end i januar.

Porteføljen opnåede i februar et samlet afkast på 1,77%, hvilket var lidt bedre end benchmark, der opnåede 1,59%. Det samlede absolutte afkast var især trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 3,44%. Dette var dog en anelse svagere end benchmark, der steg 3,73%. Delporteføljen af obligationer oplevede også en positiv måned, idet det samlede afkast var på hele 0,73%.

De højeste afkast blev som i januar opnået i de mere risikobehæftede obligationstyper, med High Yield obligationer i front med et afkast på 2,22%. Det næsthøjeste afkast blev opnået i delporteføljen med Emerging Markets obligationer, der opnåede 0,97%, fulgt af delporteføljen med europæiske kreditobligationer, der opnåede 0,65%. De danske obligationer opnåede mere beskedne 0,36%. Hedgefonden Alpha 15 leverede med et afkast på 2,21% også varen i februar.

Den relative performance for totalporteføljen var i februar samlet set positiv med 0,18%-point. Performance for den samlede portefølje var i beskeden grad påvirket af underperformance indenfor delporteføljen af internationale aktier, mens god performance og allokering til de mere risikobehæftede obligationer og hedgefonden omvendt trak den relative performance op.

Status ultimo februar for porteføljen er et samlet afkast på 5,59%, mod et Benchmarkafkast på 4,84%. Den bedre relative performance for årets første to måneder skyldes især delporteføljen med obligationer fra Emerging Markets obligationer samt hedgefonden, der begge har klaret sig ganske pænt.