Porteføljekommentar august 2019

Tweets og handelskonflikten mellem USA og Kina prægede sammen med tegn på global afmatning markederne i august. Således satte en række tweets fra Det Hvide Hus markederne i kraftig bevægelse i begyndelsen af måneden, men fravær af eskalering af konflikten fra Kinas side medførte, at markederne rettede sig noget henimod slutningen af måneden.

Mange investorer reagerede i august ved at søge sikre havne i form af guld, tyske statsobligationer, japanske yen og schweizerfranc. Pengepolitiske tiltag verden over har i august og i det meste af 2019 fungeret som modvægt til den øgede bekymring for den globale handel og vækst.

Porteføljen opnåede i august et samlet afkast på 0,02%, hvilket var på niveau med benchmark. Det samlede absolutte afkast blev især trukket ned af delporteføljen med aktier, der faldt 1,61%, mens delporteføljerne med obligationer og alternativer (hedgefonden Alpha 15) omvendt opnåede pæne positive afkast. Benchmarkafkast for aktiedelen af porteføljen faldt til sammenligning 1,11%.

Aktieporteføljens svagere performance skyldes primært andelen af small cap aktier og aktier fra emerging markets, der faldt mere end resten af markedet. Omvendt ydede porteføljens stabile aktier og globale udbytteaktier aktier en vis beskyttelse, da de faldt mindre end det generelle marked. Delporteføljen af obligationer opnåede i august et afkast på 0,84%, hvilket var bedre end benchmark, der opnåede 0,56%. Delporteføljen med obligationer blev primært trukket op af de danske obligationer, der sammen med investment grade obligationerne, drog fordel af månedens rentefald. Delporteføljen med Emerging Market obligationer opnåede til sammenligning et negativt afkast på 1,34%, da disse var negativt påvirket af den verserende handelskonflikt. Porteføljens high yield obligationer og hedgefonden Alpha 15 opnåede i august pæne absolutte afkast på henholdsvis 0,59% og 1,55%.

Status for porteføljen ultimo august er et samlet afkast på 10,75%, noget højere end benchmark, der har opnået 9,80%. Merperformance på 0,95%-point skyldes dels et positivt bidrag fra taktisk allokering, hvor aktier, alternativer og højrenteobligationer har været overvægtet relativt til de danske obligationer, og dels et positivt bidrag fra udvælgelsen af aktiver, hvor delporteføljerne med danske obligationer og emerging market obligationer har gjort det godt.

Underperformance indenfor delporteføljen af internationale aktier bidrog derimod negativt til porteføljens samlede performance, som følge af at porteføljens udbytteaktier samt aktier fra emerging markets i 2019 er steget mindre end det generelle aktiemarked målt ved MSCI´s Verdensindeks.