Porteføljekommentar april 2019

Den optimistiske stemning på de finansielle markeder fra 1. kvartal fortsatte i april, godt hjulpet af støtte fra centralbankerne. Ikke kun aktier havde en god måned. Også obligationer leverede pæne afkast bortset fra de normalt sikre danske obligationer, da renterne steg en smule.

Selvom tempoet i opturen er aftaget, stiger aktier ufortrødent. Den positive udvikling for især de mere risikobehæftede aktiver hænger primært sammen med centralbankernes mere dueagtige signaler, men vi har i april også set spæde tegn på forbedring af den globale økonomi.

Porteføljen opnåede i april et samlet afkast på 1,37%, hvilket var bedre end benchmark, der opnåede 1,25%. Det samlede absolutte afkast var som i de foregående tre måneder især trukket op af delporteføljen med aktier, der steg 3,22%. Afkast for april var dermed lidt svagere end benchmark, der steg 3,75%.

Delporteføljen af obligationer oplevede også en positiv måned, idet det samlede afkast endte på 0,14%. De højeste afkast blev som i de foregående måneder opnået i de mere risikobehæftede obligationstyper. High yield obligationer opnåede således et afkast på 1,44%. Det næsthøjeste afkast blev opnået i delporteføljen med europæiske investment grade obligationer, der opnåede 0,74%. Emerging markets obligationerne opnåede afkast tæt på nul, mens de danske obligationer realiserede et negativt afkast på 0,35%. Hedgefonden opnåede i april et afkast på 0,34%.

Den relative performance for totalporteføljen var i april samlet set positiv med 0,12%-point. Performance var som i marts negativt påvirket af underperformance indenfor delporteføljen af internationale aktier, men overvægt af aktier og high yield obligationer på bekostning af danske obligationer omvendt trak op i den relative performance.

Status ultimo april for porteføljen er et samlet afkast på 8,79%, hvilket er højere end benchmark, der har opnået 8,07%. Den taktiske asset allocation med overvægt af aktier og højrenteobligationer på bekostning af danske obligationer har i perioden bidraget positivt til performance, mens den relative performance indenfor delporteføljen af aktier bidrog negativt. Delporteføljen med obligationer bidrog samlet set også positivt til den relative performance.