Porteføljekommentar december 2019

Aktier fortsatte i december den overvejende stærke, men noget turbulente udvikling fra de foregående måneder, og nåede i 2019 nye rekordniveauer. Udviklingen er sket på trods af, at flere forhold burde tale for det modsatte. 

Blandt disse var aftagende global vækst, fald i virksomhedernes indtjening samt usikkerhed relateret til handelskonflikten mellem USA og Kina samt Brexit. Den væsentligste årsag til årets stærke aktiemarkedsudvikling har været, at centralbanken i USA (Fed) foretog en regulær kovending i forhold til den pengepolitik, der blev ført i 2018, hvor de hævede renten tre gange, og der ved indgangen til 2019 var forventninger om yderligere tre renteforhøjelser. Kovendingen bestod i, at Fed for første gang i 11 år gennemførte en rentenedsættelse i 2019, rent faktisk hele tre af slagsen, og dermed pludselig stod for en lempelig pengepolitik i forhold til den restriktive pengepolitik, der var ført tidligere.

Den europæiske centralbank (ECB) fulgte også en lempelig pengepolitik og nedsatte i september den europæiske rente og annoncerede yderligere massive støtteopkøb af obligationer. De finansielle markeder kvitterede med stærke afkast indenfor alle aktivklasser i 2019, hvor specielt de mere risikobehæftede aktier og højrenteobligationer klarede sig ekstraordinært godt. Også kurserne på mere traditionelle obligationer er steget kraftigt i lyset af årets rentefald, selvom november og december måneds rentestigninger reducerede afkastet en smule. Sidstnævnte var en følge af lettelse i de finansielle markeder over fremskridt i forhold til Brexit ved det netop overståede valg i Storbritannien samt mere positive signaler i forhold til handelskonflikten mellem USA og Kina.

Takket være centralbankernes mere lempelige pengepolitik, hjælpepakker til den kinesiske økonomi samt optimisme i forhold til Argentina og en kommende pensionsreform i Brasilien opnåede obligationer fra emerging markets flotte afkast i december og i 2019 som helhed. Den positive stemning blev i perioder udfordret af handelskonflikten mellem USA og Kina samt valg i Argentina, men ikke nok til at ødelægge det samlede billede.

Porteføljen opnåede i december et samlet afkast på 0,27% mod et benchmarkafkast på 0,24%. Det samlede absolutte afkast blev trukket op af delporteføljerne med emerging markets obligationer og aktier, der steg henholdsvis 2,03% og 1,42%. Benchmarket for aktiedelen af porteføljen steg til sammenligning 1,18%. Delporteføljen af obligationer opnåede i december et negativt afkast på 0,27%, hvilket var på niveau med benchmark, der gav -0,28%. Afkastet af delporteføljen med obligationer blev især trukket ned af investment grade obligationer samt de danske obligationer, der blev ramt af stigende renter, mens obligationerne fra emerging markets bidrog positivt. Investeringen i hedgefonden Alpha 15 opnåede i december et afkast på -0,99%. Den positive performance for totalporteføljen i december på 0,04%-point relativt til benchmark kan primært tilskrives udvælgelse i delporteføljen med internationale aktier.

Status for porteføljen for 2019 er et samlet afkast på 13,82%, hvilket er højere end benchmark, der har opnået 12,27%. Halvdelen af merperformance på 1,55%-point kan tilskrives udvælgelse, primært indenfor delporteføljen med danske obligationer, mens den anden halvdel af den samlede merperformance skyldes den taktiske allokering. Sidstnævnte inkluderer overvægt af aktier og højrenteobligationer i forhold til danske obligationer gennem det meste af perioden.