HKKF Fonde

Vi administrerer Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond (HKKF Pensionsfond) og Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond (HKKF Bonusfond)    

Få flere oplysninger om disse fonde og dine muligheder via menubjælken foroven.


Ny samarbejdspartner

HKKF Fonde og Nordea er blevet enige om at opsige samarbejdet om administration af minipension og bonus for HKKF’s medlemmer på K35 kontrakt samt tillægspension for medlemmer på langtidskontrakt. HKKF Fonde håber at kunne informere om en ny samarbejdspartner inden udgangen af 2019.

Skiftet handler alene om administration og vil således ikke påvirke indholdet af medlemmernes pensionsaftale, der er en del af HKKF overenskomst.

HKKF Fonde er i dialog med tre pensionsselskaber om et samarbejde. Ved valget af ny samarbejdspartner lægger fondene særlig vægt på rådgivning og servicering af fondens medlemmer.

HKKF Fonde forventer at kunne orientere om et kommende nyt samarbejde i løbet af efteråret 2019, ligesom der også vil være en nærmere orientering herom på HKKF- repræsentantskabsmøde senere på året.


HKKF Fonde

Kronprinsensgade 8, 1.
1114 København K
Tlf. +45 21 27 00 14
fondene@hkkf.dk


Ekspedition

Mandag til fredag kl. 10.00 - 15.00

Administrationskontor i Nordea

hkkf@nordea.com alternativt 55 47 11 25